REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY KLIKNIJ TUTAJ

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY KLIKNIJ:

 TUTAJ W WEJSJI DOCX

LUB TUTAJW WERSJI PDF

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie 2

 

 

hARMONOGRAM REKRUTACJI 202320241024 1

HARMONOGRAM PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNYCH

 DYSCYPLINA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE DOSTĘPNY TUTAJ