KANDYDACI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH OBOWIĄZKOWO MUSZĄ:

1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

2. POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA DANEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ WAŻNEGO W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

3. PRZYSTĄPIĆ DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH PRZEZ ZWIĄZKI SPORTOWE ODPOWIEDNICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH:

    • POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, aby sprawdzić KLIKNIJ TUTAJ
    • POLSKI ZWIAZEK KOSZYKÓWKI, aby sprawdzić KLIKNIJ TUTAJ
    • POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ, aby sprawdzić KLIKNIJ TUTAJ
    • POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI, aby sprawdzić KLIKNIJ TUTAJ

 

HARMONOGRAM PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNYCH 

 

WAŻNE! Kandydat jest zobowiązany przystąpić do próby sprawności fizycznej
w pierwszym terminie!

Drugi termin - jest dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić
w pierwszym terminie.

Trzeci termin dotyczy tylko i wyłącznie rekrutacji uzupełniającej.

 

Do próby sprawności fizycznej kandydat przystępuje tylko jeden raz!

DYSCYPLINA