Projekt: "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego."

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

loga