KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I semestr – 18 tygodni (zakończenie I semestru 14 stycznia 2023 r.)
II semestr dla klas maturalnych - 12 tygodni (zakończenie roku szkolnego 28 kwietnia 2023 r.)
II semestr – 19 tygodni (zakończenie II semestru 23 czerwca 2023 r.)

 1. wynikające z kalendarza:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października (piątek) – dzień wolny od zajęć lekcyjnych
  • Święto Zmarłych – 1 listopada 2022 r. (wtorek)
  • Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r. (piątek)
  • Święto Szkoły - ślubowanie uczniów klas I-szych – 2 grudnia 2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022 r.
  • Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r. (piątek)
  • Ferie zimowe – 13-26 lutego 2023r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11 kwietnia 2023 r.
  • Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III – 28 kwietnia 2023 (piątek)
  • Święto Pracy – 1 maja 2023 r. (poniedziałek)
  • Święto Konstytucji – 3 Maja 2023 r. (wtorek) 
  • Egzamin maturalny – (zgodnie z harmonogramem CKE) – 4-23 maja 2023 r.
  • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r. (czwartek) 
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r. (piątek)
  • Ferie letnie – 26 czerwca-31 sierpnia 2023 r.
  • Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 7 lipca 2023 r.
  • Egzamin maturalny poprawkowy:  – ustny 21 sierpnia 2023 r.

                                                          – pisemny 22 sierpnia 2023 r.

  • Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa)  – 8 września 2023 r.

  ponadto:

  • 31 października (poniedziałek, przed Świętem Zmarłych)
  • 2 maja (wtorek, pomiędzy 1 i 3 maja)
  • 4, 5, 8, maja 2023 r.(czwartek, piątek, poniedziałek) – pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu CKE
  • 9 czerwca 2023 r. (piątek po święcie Bożego Ciała)
Terminy zebrań z Rodzicami:

- 8 września 2022 r. godz. 18.00 (organizacyjne, informacyjne)
- 7 grudnia
- 18 stycznia (podsumowanie pracy w I sem. - klasyfikacja)
- 15 marca
- 17 maja

Rady pedagogiczne:
- 15 września – (on-line, zapoznanie z dokumentami, opiniowanie)
- 7 grudnia – (monitoring w obszarze dydaktyki i oceniania)
- 18 stycznia (podsumowanie pracy w I sem. – klasyfikacja uczniów wszystkich klas)
- 15 marca (monitoring w obszarze dydaktyki i oceniania)
- 24 kwietnia (klasyfikacja klas IV, szkolenie – egzamin maturalny) (oceny do 21 kwietnia)
- 19 czerwca (podsumowanie II sem. – klasyfikacja klas I-III) (oceny do 16 czerwca)

Klasyfikacja – ważne daty:

I semestr:
- do 12.XII. informacja o ocenach proponowanych
- do 13.I.2023 wystawianie ocen śródrocznych
- 18 stycznia Rada Pedagogiczna

klasy IV:
- 15.III. informacja o ocenach proponowanych
- do 19.IV. oceny końcoworoczne
- 24.IV. Rada pedagogiczna

II semestr:
- do 17.V. informacja o ocenach proponowanych
- do 16.VI. wystawianie ocen końcoworocznych
- 19 .VI. Rada pedagogiczna
- 27.VI. Rada pedagogiczna
- podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023