I  semestr – 18 tygodni   zakończenie  I semestru 26 stycznia 2021r.
 II  semestr – 19 tygodni   zakończenie  II semestru 26 czerwca 2021r.

 


 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r. (wtorek)
 • 2 września (organizacyjne, informacyjne) dla rodziców uczniów klas I, III
 • 3 września (organizacyjne, informacyjne) dla rodziców uczniów klas II
 • Egzamin maturalny (sesja poprawkowa) – 8 września (wtorek) godz. 14.00
 • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października (środa) - ślubowanie uczniów klas I - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
 • Święto Zmarłych - 1 listopada (niedziela)
 • Święto Niepodległości – 11 listopada (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia
 • 16 stycznia - dzień otwarty (online)
 • Ferie zimowe – 4 - 17 stycznia 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia
 • 21 kwietnia - wywiadówka (podsumowanie  klas III, pożegnanie)
 • Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III – 30 kwietnia (piątek)
 • Egzamin maturalny – (zgodnie z harmonogramem CKE) 4 – 20 maja
 • Boże Ciało – 3 czerwca (czwartek)
 • 16 czerwca - wywiadówka (podsumowanie pracy II sem.  – informacja o ocenach proponowanych)
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca (piątek)
 • Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 5 lipca 2021r.
 • Egzamin maturalny poprawkowy:
     • ustny 23 - 24 sierpnia 2021r.                                                                                                   
     • pisemny 24 sierpnia 2021r.
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (sesja poprawkowa) – 10 września 2021r.

 

Dodatkowe dni wolne od nauki

 • 2 listopada 2020 roku,
 • 4 - 7 maja 2021 roku,
 • 4 czerwca 2021 roku.         

 

Klasyfikacja – ważne daty

I semestr

      • do 16 XII informacja o ocenach przewidywanych,                   
      • 17 XII 2020 - 22 I 2021 okres poprawkowy,
      • do 22 I 2021 informacja o ocenach proponowanych,
      • 26 I 2021 wystawianie ocen śródrocznych.

 

II semestr

      • do 28 V informacja o ocenach przewidywanych,                
      • 7-11 VI tydzień poprawkowy,
      • do 11 VI informacja o ocenach proponowanych,                
      • do 18 VI 2021 wystawianie ocen końcoworocznych.

Klasy III

      • do 16 IV informacja o ocenach przewidywanych,
      • 9 – 23 IV tydzień poprawkowy,
      • 23 IV  informacja o ocenach proponowanych,
      • do 26 IV 2021 wystawianie ocen końcowych.