Wszystkie informacje dotyczące Matury 2023 znjdziecie Państwo pod linkiem https://cke.gov.pl/

  • Informator o egzaminie maturalnym, aby przejść na odpowiednią stronę kliknij TUTAJ
  • Materiały pomocnicze oraz arkusze diagnostyczne, aby przejść na odpowiednią stronę kliknij TUTAJ
  • Wnioski z badań diagnostycznych kliknij TUTAJ
  • Rekomendacje dla uczniów opracowane przez egzaminatorów sprawdzających prace podczas badania diagnostycznego (z przykładami wysoko ocenionych prac) kliknij TUTAJ