ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH
W PRUSZKOWIE