ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH
W PRUSZKOWIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

obowiązuje w dniach 29 listopada 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. zdalne nauczanie.

W tym czasie w szkole obowiązuje Procedura zdalnego nauczania.

 

komunikat ministerstwa

procedura